Zapytania ofertowe

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: Pełnienie nadzoru archeologicznego wraz z uzyskaniem decyzji zawalającej na prowadzenie badań archeologicznych zadania pn.: „Rozwój infrastruktury poprzez przebudowę parku przy mauzoleum Wollerów w Smolniku”.

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: Pełnienie funkcji inspektora podczas realizacji zadania pn.: „Rozwój infrastruktury poprzez przebudowę parku przy mauzoleum Wollerów w Smolniku”

Ludowo Uczniowski Klub Sportowy KWISA zaprasza do złożenia oferty cenowej wg załączonego wzoru na pełnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn.: „Rozwój infrastruktury poprzez przebudowę parku przy mauzoleum Wollerów w Smolniku”

Zapytanie ofertowe
Wzór umowy
Wzór oferty cenowej
Klauzula informacyjna RODO

Dodano 12.04.2021

Ludowo Uczniowski Klub Sportowy KWISA zaprasza do złożenia oferty cenowej wg załączonego wzoru na pełnienie nadzoru archeologicznego wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na prowadzenie badań archeologicznych zadania pn.: „Rozwój infrastruktury poprzez przebudowę parku przy mauzoleum Wollerów w Smolniku”.

Zapytanie ofertowe
Wzór umowy
Wzór oferty cenowej
Klauzula informacyjna RODO

Dodano 12.04.2021

Protokół z wybory najkorzystniejszej oferty

Ludowo Uczniowski Klub Sportowy KWISA zaprasza do złożenia oferty pod nazwą:
„Rozwój infrastruktury poprzez przebudowę parku przy mauzoleum Wollerów w Smolniku”

ZAPYTANIE OFERTOWE
170919 Park Wollerów uzgodnienie WUOZ
170920 Park Wollerów pozw.na budowę
PB Park Wollerów A1 Altana biesiadna
PB Park Wollerów OT drzewa do szczegółowych badań
PB Park Wollerów OT drzewa do pielęgnacji
PB Park Wollerów OT opis techniczny
PB Park Wollerów OT wykaz drzew do usunięcia
PB Park Wollerów R1 przekroje przez nawierzchnie
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Przedmiar robót
PB Park Wollerów ZT1 projekt zagospodarowania terenu
PB Park Wollerów Z1 gospodarka drzewostanem
PB Park Wollerów strona tyt
PB Park Wollerów spis treści

 

Dodano 24.06.2020