Adres do korespondencji:

Ludowo Uczniowski Klub Sportowy Kwisa Leśna
59-820 Leśna, ul. Polna 5
woj. dolnośląskie, Polska

Tel. +48 531 230 800, +48 602 745 779
       +48 505 364 698
lukskwisalesna@wp.pl
www.kwisa.eu

Jesteś›my Organizacją Pożytku Publicznego
Nr KRS: 0000331353

Łużycki Bank Spół‚dzielczy w Lubaniu o/Leś›na
Konto Nr: 69 8392 0004 4202 7238 2000 0010

NIP: 6131485248
REGON: 231201395

LUKS Kwisa